El Consell Municipal d'Infants

***** En fase de disseny i planificació

Pulseu aquí si voleu veure l'Esquema Representants i Consells

El Consell d’Infants és un òrgan de participació de i per als nens i nenes. D’una banda, els infants hi poden exercir els seus drets civils com a ciutadans, donant la seva opinió i fent propostes en els temes ciutadans que els afecten. D’altra banda és també un observatori del poble, on a partir de la mirada dels infants es poden detectar aquells aspectes millorables del municipi que passen desapercebuts als adults.

Procés anual d'elecció dels Consellers i Conselleres

Organització d’un taller a les aules de 5è i 6è de l’escola on els infants aprenguin els mecanismes de representació i participació democràtica i treballin els drets dels infants.

A partir d’aquesta sessió es realitzarà l'elecció dels consellers i conselleres.

Posteriorment haurà la presa de possessió dels seus càrrecs, en l'acte de constitució del Consell d'Infants.

Sessions Plenàries

Es realitzarà una sessió plenària cada trimestre del curs escolar. S’aixecarà un acta amb les propostes participatives que es farà arribar a l'Ajuntament per al seu tractament posterior.