Mecanismes de Participació: Representants de Barri i Consells Municipals

Aquest és un esquema del plantejament de l'Ajuntament de Palau-saverdera respecte a la representativitat dels diferents col·lectius ciutadans tant a les figures de Representants de Barris com als Consell Municipals.